Transakcje nierzetelne jednak rzetelne

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

W tej sprawie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu wskazał - wbrew stanowisku organu I instancji - że co najmniej część transakcji była rzetelna. Nie odniósł się jednak do takich pomysłów organu I instancji, jak np. ocena zeznań świadka, który to świadek zdaniem organu wskazując osobę trzecią pomylił się, bo przecież z pewnością chciał wskazać stronę postępowania.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki mojemu odwołaniu Dyrektor IAS w Opolu uchylił decyzję zwiększającą podatnikowi VAT do zapłaty o kwotę 479'090 zł.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Urząd Skarbowy w Prudniku
Izba Administracji Skarbowej w Opoluinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:00:30