oferta kancelarii

Specjalizacja kancelarii to:

 1. doradztwo podatkowe oraz podatkowo-prawne przez Internet oraz telefonicznie
 2. doradztwo podatkowe oraz podatkowo-prawne w biurze kancelarii (Kalisz, ul. Polna 32 lok. 2d)
 3. reprezentacja w kontrolach, postępowaniach podatkowych, odwoławczych, skargach do sądu administracyjnego, przygotowywanie skarg kasacyjnych

Większość porad udzielana jest od roku 2003 online w formie pisemnej (ponad 90%), zatem jestem pewien poprawności udzielonych porad, nie obawiam się odpowiedzialności za treść opinii.

Kancelaria świadczy pomoc m.in. również w następujących obszarach:

 • wnioski o interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe czy opinie klasyfikacyjne GUS;
 • klasyfikowanie towarów i usług według PKWiU, PKD, KŚT, PKOB itd;
 • doradztwo w zakresie rachunkowości, prowadzenia ewidencji podatkowych
 • kontrakty menadżerskie, klauzule konkurencyjne oraz optymalizacja wynagrodzeń dla kadry zarządzającej;
 • analiza umów w obrocie gospodarczym pod kątem ewentualnych zagrożeń oraz zgodności umów z wolą Klienta;
 • doradztwo w zakresie relacji spółek, wspólników, zarządu, optymalizacja w tym zakresie;
 • wsparcie prawno podatkowe i organizacyjne dla firm działających w e-biznesie;
 • wsparcie w rozwiązaniu sporów na linii biuro rachunkowe - klient.

Kancelaria nie przyjmuje Klientów do obsługi rachunkowo-księgowej.

Przejrzyj opinie moich Klientów

Sprawdź przykłady wygranych spraw

Po co Ci pełnomocnik?

View Artur M. Brzeziński's profile on LinkedIn

Zróżnicowane doświadczenie, w tym doświadczenie korporacyjne w zakresie międzynarodowych oraz w holdingu giełdowym, przekrojowe doświadczenie w sprawach Klientów z terenu całego kraju (oraz z zagranicy), a także znacząca ilość publikacji fachowych mogą być Twoim atutem!

Kancelaria powstała w 15 listopada 1995 r. Jej założycielem jest Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy. Pełna firma kancelarii brzmi: Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy. Siedziba kancelarii mieści się w Kaliszu (62-800) przy ul. Kresowej 4.

Kancelaria jest wpisana:
- do ewidencji podatników pod numerem NIP PL 6181020327;
- do ewidencji podmiotów gospodarki narodowej REGON 250564387;
- do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
- na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem 00988;
- na listę dzienników i czasopism prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Kaliszu pod numerem 359.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych na kwotę 60'000 zł za każde zdarzenie (TUiR Warta S.A.).

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-07-25 13:37:31