wygrane sprawy

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 37.6 mln zł
Postępowanie podatkowe

Dzięki mojej ocenie sytuacji i nietypowo uzasadnionemu wnioskowi sprawę o 344'091 zł VAT umorzono.

Skierowanie kontrolujących na szkolenie

W wyniku mojej pomocy pracownicy działu kontroli urzędu skarbowego zostali napomnieni i skierowani na szkolenie

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

W wyniku odpowiedniego uzasadnienia wniosku o interpretację potwierdzono, że struktura zatrudnienia umożliwia CIT estoński.

Postępowanie podatkowe

Dzięki mojemu działaniu organ musiał ponownie udostępnić akta sprawy Klientowi w celu określenia stanowiska w sprawie.

Kontrola Celno-Skarbowa

Dzięki mojej ocenie wyniku kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy umorzył postępowanie w sprawie uszczuplenia VAT 237'422 zł.

Zarzut egzekucyjny

Wskutek mojego zażalenia uznano za niepewne czy zaległości podatkowe 1'999'429 zł istnieją, i czy egzekucja na pewno jest zasadna.

Zarzut egzekucyjny

Dzięki sporządzonym przeze mnie zarzutom urząd skarbowy sam wycofał się z nieuzasadnionej części egzekucji w kwocie 720'121 zł.

Uchylenie postanowienia

Klient dzięki mojemu wsparciu uzyska szybciej rozstrzygnięcie niezbędne w innej sprawie podatkowej.

Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzyskałem zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając to niezgodnym z prawem działaniem organu podatkowego pozbawiającego pieniędzy.


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2023-09-23 20:15:46