Karta usługi - porada w kancelarii

Pobierz tę kartę usług w pdf.

Kiedy możemy się umówić?

Aktualne terminy znajdują się w e-kalendarzu https://doradcapodatkowy.com/e-kalendarz.php, niemniej jednak Doradca każdorazowo potwierdzi (zaakceptuje) termin wysyłając do Klienta SMS / email.

Czy mogę odwołać termin?

Tak, odwołanie w każdym czasie następuje bez opłat, wystarczy napisać na kancelariaprawnicza@doradcapodatkowy.com lub wysłać SMS na 607679473.

Ile kosztuje porada?

Koszt porady to 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy usługa podlega opodatkowaniu VAT, kwota ta zawiera podatek VAT.

Kiedy zapłacę za poradę?

Po konsultacji Klient przekazuje Doradcy dane do faktury lub prosi o paragon fiskalny. Na podstawie takiego dokumentu Klient dokonuje zapłaty niezwłocznie na miejscu.

Jak zapłacę za poradę?

Za poradę zapłacić można na jeden z dwóch sposobów:

1. Gotówką,

2. Kartą płatniczą.

Jak przebiega konsultacja?

1. Prośba o rezerwację terminu https://doradcapodatkowy.com/e-kalendarz.php.

2. SMS / email potwierdzający złożenie prośby o rezerwację terminu.

3. SMS / email potwierdzający termin.

4. W potwierdzonym terminie Klient stawia się w biurze Kancelarii: 62-800 Kalisz, ul. Polna 32 lok. 2d.

5. Konsultacja trwa do godziny (wynagrodzenie naliczane jest za godzinę konsultacji).

6. Po rozmowie Klient przekazuje dane do faktury, albo też prosi o paragon fiskalny.

7. Po otrzymaniu faktury lub paragonu Klient płaci za poradę na miejscu.

Czy w ramach porady otrzymam umowę lub inne dokumenty?

W tym trybie konsultacji Klient płaci za czas, zatem aby otrzymać dodatkowe dokumenty Klient powinien opłacić dodatkowy czas lub też zakończyć rozmowę odpowiednio wcześniej. W przypadku godzinnej porady Doradca zdąży czasem przygotować proste druki czy umowy, jednak zazwyczaj dokumenty pisemne nie są częścią konsultacji ustnych.

Czy otrzymam notatkę do porady?

W tym trybie konsultacji Klient płaci za czas, zatem aby otrzymać notatkę Klient powinien opłacić dodatkowy czas lub też zakończyć rozmowę odpowiednio wcześniej. Notatki są przekazywane w formie elektronicznej podpisanej certyfikatem kwalifikowanym, mailem lub w formie papierowej.

Czy mogę nagrać przebieg porady?

Doradca wyraża zgodę na utrwalenie podczas konsultacji dźwięku, z tym zastrzeżeniem, że nagranie nie może zostać nigdy rozpowszechnione. Klient może je wykorzystać wyłącznie dla siebie jako notatkę z porady, lub dla celów dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Kancelarii.

Utrwalenie dźwięki wymaga uprzedniego poinformowania Doradcy o zamiarze utrwalenia dźwięku.

Doradca nie wyraża zgody na utrwalenie obrazu podczas konsultacji.

Dobra rada

Jeżeli uważasz, że stan faktyczny jest skomplikowany, albo potrzebna jest analiza dokumentów, warto nieco szerzej opisać przedmiot porady w e-kalendarzu umawiając poradę, ewentualnie przesłać opis czy dokumenty na adres email kancelariaprawnicza@doradcapodatkowy.comprzed poradą.

Regulamin

Do realizacji porad w tym trybie zastosowanie znajdzie regulamin https://doradcapodatkowy.com/txt.php?id=1-regulamin

Pobierz tę kartę usług w pdf.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 08:27:06