Karta usługi - porada online

Pobierz tę kartę usług w pdf.

Na kiedy otrzymam poradę?

Porady są udzielane z dnia na dzień, tzn. zlecenie zaakceptowane dziś jest realizowane następnego dnia roboczego. Oznacza to, że w tym następnym dniu roboczym Klient otrzyma główną część odpowiedzi, po czym może zadawać dodatkowe pytania jeśli odpowiedź będzie niepełna czy niejasna.

Kancelaria może uprzedzić Klienta, że realizacja danego zlecenia opóźni się – co wymaga akceptacji Klienta przed przyjęciem zlecenia przez Kancelarię.

Statystyki czasu realizacji ostatnich pięciu zleceń znaleźć można na stronie: https://doradcapodatkowy.com/.

Czy mogę anulować zlecenie?

Dopóki Doradca nie rozpoczął pracy nad zleceniem anulowanie jest zawsze możliwe i bezpłatne.

Jeżeli Doradca udzielił już odpowiedzi, anulowanie zlecenia bez ponoszenia kosztów konsultacji nie jest możliwe.

Czy realizujecie zlecenia ekspresowe?

Co do zasady nie, ale jeżeli potrzeba jest obiektywnie pilna, proszę opisać sytuację w zleceniu, czasem istnieje możliwość zmian w kolejce zleceń.

Czy muszę zarejestrować konto, aby zadać pytanie?

Nie. Pytania są automatycznie przypisywane do danego maila. Po pierwszym pytaniu wyświetlane jest hasło dostępowe (można je później zmienić lub odzyskać w razie zagubienia). Każde następne pytanie zadane z podaniem tego samego maila automatycznie jest przypisywane do tego samego konta Klienta.

Ile kosztuje porada?

Koszt porady standard to 500 zł do pełnego wyjaśnienia odnośnie zadanych pytań.

Zdecydowana większość porady mieści się w zakresie porady standard. Jeżeli się nie mieści – Kancelaria dokona wyceny przed przyjęciem zlecenia. Klient może wycenę zaakceptować – lub nie, a wtedy zlecenie zostaje anulowane. Klient nie zostanie obciążony niezaakceptowanymi kosztami.

W przypadku, gdy usługa podlega opodatkowaniu VAT, kwota ta zawiera podatek VAT.

Kiedy zapłacę za poradę?

Po udzieleniu odpowiedzi i wyjaśnieniu wątpliwości.

Po złożeniu zlecenia Klient w panelu porady zamieszcza dane do faktury. Po udzieleniu odpowiedzi i wyjaśnieniu wątpliwości Kancelaria przesyła fakturę lub paragon z kasy fiskalnej (jeśli takie życzenie wyraził Klient). Na podstawie takiego dokumentu Klient dokonuje zapłaty w terminie 3 dni.

Czy mam zapłacić za poradę z góry?

Nie musisz płacić z góry, niczego to nie zmieni w przebiegu porady.

Jak zapłacę za poradę?

Za poradę zapłacić można na jeden z trzech sposobów:

1. przelewem na rachunek bankowy: PL 61 1140 2004 0000 3102 3136 6623 (mBank - BIC: BREXPLPWMBK) - Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy, ul. Kresowa 4, 62-800 Kalisz,

2. płatnością przy pomocy https://www.paypal.me/doradcapodatkowycom,

3. poprzez bezpieczne przelewy internetowe lub kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.pl - link znajduje się na każdej fakturze; można też skorzystać z linku ogólnego: zapłać tutaj 500 zł

Płatność podzielona (split payment) jest akceptowana.

Jak przebiega konsultacja?

1. Złożenie zlecenia/zapytania https://doradcapodatkowy.com/online.php.

2. Do następnego dnia akceptacja zlecenia, prośba o dodatkowe dane lub odrębna wycena zlecenia.

3. Akceptacja zlecenia przez Kancelarię.

4. Klient podaje w panelu porady dane do faktury.

5. Następnego dnia roboczego od akceptacji zlecenia udzielenie zasadniczej odpowiedzi przez Doradcę.

6. Jeżeli odpowiedź jest niejasna lub niepełna w odniesieniu do treści zlecenia, Klient zadaje dodatkowe pytania, Doradca odpowiada itd. aż do pełnego wyjaśnienia.

7. Kancelaria przekazuje emailem Klientowi fakturę oraz e-podpisaną treść porady.

8. Po otrzymaniu faktury lub paragonu (jeśli tak wybierze Klient) Klient płaci za poradę w terminie 3 dni.

Czy w ramach porady otrzymam umowę lub inne dokumenty?

Klient otrzyma to, co uzgodnił w treści zlecenia, w zasadzie umowy czy wypełnienie formularza nie mieści się w samej usłudze, której przedmiotem zazwyczaj jest wyjaśnienie określonej sytuacji, ale też w tym samym trybie porady online można zamówić określoną umowę czy inne dokumenty.

Po prostu zwykle porada online polega na wyjaśnieniu sytuacji podatkowej w danym stanie faktycznym, a umowy czy inne dokumenty, gdyby klient ich przygotowania potrzebował, są realizowane odrębnym zleceniem.

Czy otrzymam poradę na piśmie?

Efektem porady jest wydruk pdf zapisu korespondencji w panelu porady – czyli pytanie Klienta, odpowiedź Doradcy oraz dalsza wymiana informacji. Wydruk ten jest przekazywany klientowi po podpisaniu go certyfikatem kwalifikowanym, zatem jest to forma pisemna zgodnie z prawem polskim.

Czy mogę omówić niejasności telefonicznie?

W tym trybie konsultacji Klient płaci za poradę realizowaną elektronicznie (pisemnie), zatem poza wyjątkowymi sytuacjami nie ma takiej możliwości. W tym trybie jednak Klient ma otrzymać odpowiedź do pełnego wyjaśnienia - zatem jeśli nadal coś nie jest jasne, Klient jest uprawniony do zadawania kolejnych pytań w zakresie zlecenia.

Łączenie porad telefonicznych z pisemnymi jest możliwe wyłącznie za wynagrodzeniem za czas (konsultacja osobista, telefoniczna).

Co to znaczy porada do pełnego wyjaśnienia?

Nie obawiaj się, że odpowiedź Doradcy będzie zdawkowa czy pobieżna. Krótka lub dłuższa, odniesie się do istoty problemu.

Zadaj pytanie uważnie, bo w zakresie tego pytania Kancelaria zobowiązuje się, że odpowiedź będzie wyjaśniać to, o co pytasz.

Kancelaria ma bardzo duże doświadczenie w udzielaniu porad, ilość rozpatrzonych stanów faktycznych to kilkanaście tysięcy. Stąd często porady są uzupełniane dodatkowymi wyjaśnieniami przydatnymi Klientowi.

Nie warto zadawać pytań zbyt ogólnych licząc na zakres porady do pełnego wyjaśnienia – bo zbyt ogólne pytania sprowadzają się do wysokiej wyceny zlecenia; zdarzają się rzadko nawet takie pytania, na które odpowiedzią byłby tekst objętości książki.

A jeśli porada nie będzie rzetelna?

Jeżeli porada obiektywnie nie zostanie zrealizowana rzetelnie, prześlij swoje uzasadnienie i nie płać za poradę.

Płaci tylko zadowolony Klient (wg zasad określonych w regulaminie).

Czy mogę opublikować treść porady?

Nie.

Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do treści porady, może jedynie wykorzystać jej treść aby się do niej zastosować, do roszczeń odszkodowawczych, może ją przesłać do urzędu skarbowego itp. Klient nie może jednak opublikować treści porady w żaden sposób.

Dobra rada

Ze względów bezpieczeństwa formularz zadawania pytań nie pozwala na przesyłanie załączników i oczyszcza kod z formatowania.

Jeżeli Klient chciałby przesłać załączniki, może to zrobić po zadaniu pytania logując się do panelu porady.

Regulamin

Do realizacji porad w tym trybie zastosowanie znajdzie regulamin https://doradcapodatkowy.com/txt.php?id=1-regulamin

Pobierz tę kartę usług w pdf.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-07-25 13:42:58