Artur M. Brzeziński

Z wykształcenia jestem prawnikiem (absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu 1996 r.), z zawodu - doradcą podatkowym (wpis na listę doradców podatkowych nr 00988 z 28 lipca 1997 r.). Doradztwem podatkowym zajmuję się od 1992 r., a własną kancelarię prowadzę od 31 grudnia 1995 r.

Specjalizuję się w interpretacji przepisów prawa podatkowego, a za podstawę opinii staram się przyjmować efekt analizy przede wszystkim prawa, nie ograniczam się do kopiowania orzeczeń sądowych czy interpretacji indywidualnych. Wykorzystuję przy tym własne narzędzia informatyczne z zakresu sztucznej inteligencji. Za najskuteczniejszą broń podatnika uważam procedury administracyjne, które na równi z prawem materialnym pozwalają walczyć o Klientów w trakcie kontroli czy postępowań wymiarowych. Dane liczbowe o wygranych sprawach wskazują, że broń tę wykorzystuję całkiem sprawnie.

W relacjach z Klientem postępuję wg zasady:

” Klient przecież musi mieć pełny obraz własnej sprawy,
aby mógł odrzucić machinacje sugerowane mu przez inne osoby”

Observationes practicae de iuribus atque processibus forensibus in Silesia 1717

Przejrzyj opinie moich Klientów

Sprawdź przykłady wygranych spraw

TOP 30 Ranking Gazety Prawenej

2021-2023

Zostałem sklasyfikowany na 24 pozycji w ramach XVI Rankingu Gazety Prawnej TOP 30 Największe firmy doradztwa podatkowego wg liczby klientów (poz. 24 w 2022 r., poz. 27 w 2021 r.). Dla Klientów oznacza to duże, przekrojowe doświadczenie doradcze, wynikające też z kontaktów z organami podatkowymi na terenie całego kraju. Z reguły już spotkałem się z problemem podobnym do tego, o którego rozwiązanie Klient mnie prosi.

TOP 30 - największe firmy doradztwa podatkowego
Gazeta Prawna
Kalisz, ul. Polna 32

2018

Od stycznia 2018 r. Klienci mogą korzystać z nowych biur zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Polnej 32 lok.2d.

ul. Polna 32, Kalisz
P3XJ+R7 Kalisz
epodatnik.pl

2010

W roku 2010 utworzony został serwis internetowy epodatnik.pl, który już w ciągu 5 miesięcy osiągnął wynik 150 tys. użytkowników miesięcznie. Serwis skupia się na tworzeniu bezpłatnych usług elektronicznych przydatnych podatnikom i księgowym w codziennej pracy. Niektóre z e-usług są dostępne wyłącznie tutaj. W ramach epodatnik.pl tworzone jest też oprogramowanie księgowe, a liczba udzielonych licencji sięga ok. 270 tys.

epodatnik.pl
publikacje Artur M. Brzeziński

2004-2010

W latach 2004-2010, niezależnie od tworzenia własnego wydawnictwa internetowego, współpracowałem jako autor publikacji z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy z wszystkimi liczącymi się wydawcami, m.in. z Wolters Kluwer, Infor, C.H.Beck, Wiedza i Praktyka. Dla publikacji LEX tworzyłem komentarze do ustaw podatkowych, w tym komentarze do ustawy o podatku od towarów i usług. W 2004 r. napisałem pierwszą książkę o oszustwach podatkowych ANTYporadnik Drobne oszustwa podatkowe. Rok 2010 zaowocował kolejną nietypową publikacją - pierwszą polską książką o praktycznych aspektach opodatkowania prostytucji i problemach w kontroli podatkowej pt. Prostytucja ANTYporadnik podatkowy. Efektem tego wydawnictwa okazał sie szereg wywiadów prasowych i telewizyjnych (m.in. Der Spiegel, TVP2 Panorama, Dzień dobry TVN, TVN CNBC Biznes Lunch, Polsat News). W roku 2012 napisałem i wydałem pierwszy w Polsce Komentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów. Można powyższe podsumować stwierdzeniem, że komentarze podatkowe dla wiodących wydawnictw profesjonalnych nie tyle zacząłem, a raczej przestałem już pisać przed 35-tym rokiem życia.

20 000 +
publikacji
publikacje Artur M. Brzeziński

2006-2010

W latach 2006-2010 pełniłem funkcję wiceprezesa zarządu jednej ze spółek notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie holdingu wydawniczego Bankier.pl S.A., przejętego następnie przez QXL Sp. z o.o. (ówczesny właściciel Allegro.pl). Nabyte doświadczenie wykorzystuję doradzając w przejęciach wielu przedsiębiorstw o znaczącej wartości, również w branży e-commerce.

doświadczenie korporacyjne
Bankier.pl, Grupa Allegro
PIT.pl Artur M. Brzeziński

2004

W pierwszej połowie 2004 r. przejąłem część udziałów w wydawnictwie internetowym, wydawcy serwisów PIT.pl i VAT.pl. W latach 2004-2010 byłem redaktorem naczelnym oraz autorem niemal wszystkich publikacji, jakie się w tym czasie w serwisach ukazywały. W tym okresie liczba czytelników wzrosła z 26 tys. do 1,2 mln miesięcznie. W tym czasie PIT.pl stał się największym polskim internetowym wydawnictwem podatkowym, o wielokrotnie większym zasięgu, niż e-usługi Ministerstwa Finansów.

PIT.pl · VAT.pl
1 200 000 RU / mc
doradcapodatkowy.com Artur M. Brzeziński

2003

W 2003 r. jako jeden z pierwszych doradców podatkowych rozpocząłem świadczenie usług doradczych za pośrednictwem sieci Internet (system udzielania porad w formie elektronicznej doradcapodatkowy.com o zasięgu międzynarodowym). Do dziś udzieliłem ok. 4 tys. porad podatkowych przez Internet. Od czasu wprowadzenia e-podpisu czyli certyfikatu kwalifikowanego wszystkie porady są e-podpisywane (forma pisemna porad).

doradcapodatkowy.com
pierwsza polska e-usługa doradztwa podatkowego
doradca podatkowy Artur M. Brzeziński

1997

Po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowych z 1996 r. otrzymałem 30 kwietnia 1997 r. wpis warunkowy na listę doradców podatkowych, jako najmłodszy (lub jeden z najmłodszych) doradców podatkowych w Polsce. Wpis ten został następnie przekształcony we wpis ostateczny 28 lipca 1997 r. W maju 2007 r. jako jeden z dwóch losowo wybranych kaliskich doradców podatkowych zostałem skontrolowany przez Ministra Finansów na okoliczność faktycznego świadczenia usług doradztwa podatkowego w Kaliszu.

doradca podatkowy 00988
KIDP
prawnik Artur M. Brzeziński

1996

W roku 1996 uzyskałem dyplom mgra prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moją specjalizacją jest teoria prawa - interpretacja przepisów prawnych. Jest to specjalizacja nad wyraz praktyczna.

mgr prawa
WPiA UAM Poznań
Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy

1995

15 listopada 1995 r. powstała Kancelaria, jeszcze podczas studiów prawniczych. Pierwszy spór z organem administracji - dotyczący nazwy Kancelarii i zakresu jej działania - zakończył się sukcesem.

Kancelaria Prawnicza
Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy
Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy

Artur M. Brzeziński

Mam 50 lat. Jestem rodowitym Kaliszaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. A.Asnyka.


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 10:03:07