wybrane publikacje

Łączna ilość publikacji Artura M. Brzezińskiego wynosi ok. 20 tys. W zestawieniu ujęto wyłącznie publikacje dot. prawa, podatków, rachunkowości. W praktyce od 2007 r. Artur M. Brzeziński publikował niemal wyłącznie w wydawnictwach należących do niego lub przez niego zarządzanych. Wybrane wywiady i wypowiedzi dla prasy znaleźć można na końcu niniejszej strony.

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
(4)

 1. Bilans oraz rozliczenie osób prawnych za 2003r. - wzajemne powiązania ksiąg rachunkowych, bilansu, rachunku wyników oraz CIT-8, GW Infor Spzoo, zał. do: Monitor Księgowego nr 5/2004, 03/2004r.
 2. Drobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik. GDG Consiglio 2004
 3. Jak wygrać z urzędem skarbowym?, Wiedza i Praktyka 2006 (współautor)
 4. Jak zaksięgować? Komentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nakład własny 2012.

PUBLIKACJE ON-LINE
(15.000+)

 1. Portal F-K – Wiedza i Praktyka
  79 opracowań case study w okresie od maja 2003r. do sierpnia 2004r.
 2. PIT.pl VAT.pl (nakład własny/Bankier.pl S.A./Grupa Allegro Sp. z o.o. - Naspers)
  Wszystkie publikacje poradnikowe, jakie ukazały się w serwisach PIT.pl oraz VAT.pl w okresie 01.06.2006 – 31.05.2010 w liczbie ponad 10 tysięcy, w tym ponad 5 tys. opracowań typu case-study w ramach usługi e-Pytania.
 3. epodatnik.pl
  Wszystkie publikacje poradnikowe, narzędzia księgowe, zestawienia i wskaźniki, jakie ukazały się w tym serwisie od 04.08.2010 r. , w tym publikacja zwarta Prostytucja. ANTYporadnik podatkowy, nakład własny

PUBLIKACJE CD-ROM
(1877)

  Profesjonalny Serwis Podatkowy - Polskie Wydawnictwa Profesjonalne

 1. Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług - Czynności wyłączone z opodatkowania. Profesjonalny Serwis Podatkowy 07/2004r.
 2. Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług - Dostawa towarów. Profesjonalny Serwis Podatkowy 07/2004r.
 3. Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług - Świadczenie usług. Profesjonalny Serwis Podatkowy 07/2004r.
 4. Opłata za użytkowanie wieczyste, Profesjonalny Serwis Podatkowy 06/2004r.
 5. Komentarz do ustawy o podatku leśnym – Las. Przeznaczenie Gruntu Leśnego, Zmiany przeznaczenia a podatek leśny, Profesjonalny Serwis Podatkowy 06/2004r.
 6. Komentarz do ustawy o podatku leśnym – Współwłasność oraz współposiadanie lasu, Profesjonalny Serwis Podatkowy 06/2004r.
 7. Komentarz do ustawy o podatku leśnym – Zwolnienia i ulgi w podatku leśnym, Profesjonalny Serwis Podatkowy 06/2004r.
 8. Komentarz do ustawy o podatku leśnym – Przedmiot opodatkowania, podstawa wymiaru i wysokość podatku leśnego. Podatnicy. Deklaracje. Profesjonalny Serwis Podatkowy 06/2004r.
 9. Targi/wystawy a podatek VAT – Profesjonalny Serwis Podatkowy 07/2006r.
 10. Stowarzyszenia a VAT – Profesjonalny Serwis Podatkowy 07/2006r.
 11. Vademecum Głównego Księgowego - Polskie Wydawnictwa Profesjonalne

 12. 1866 opracowań case study w okresie od lutego 2004r. do listopada 2005r..
 13. Moja firma krok po kroku, Vademecum Głównego Księgowego, 2004r.

PUBLIKACJE PRASOWE (DZIENNIKI I W CZASOPISMA)
(64)

  Gazeta prawna – GWG Infor Spzoo – dziennik

 1. Czy ulga na złe długi wpływa na podatek dochodowym, Gazeta Prawna Nr 172/2005r.
 2. Czy utracone wadium jest kosztem, Gazeta Prawna Nr 177/2005r.
 3. Czy pomniejszać o 30-proc. odpis wartość początkową, Gazeta Prawna Nr 182/2005r.
 4. Kiedy urzędy stosują 75-proc. stawkę podatku, Gazeta Prawna Nr 199/2005r.
 5. Czy u pracownika zatrudnionego na etacie może powstać strata, Gazeta Prawna Nr 214/2005r.
 6. Wypowiedź na temat: bankowość elektroniczna a dowód poniesienia wydatku, Gazeta Prawna Nr 231/2005r.
 7. Czy sprzedaż nowych towarów może być opodatkowana marżą, Gazeta Prawna Nr 234/2005r.
 8. Europuls - Centrum Promocji Standardów Europejskich (miesięcznik)

 9. Dostawa towaru czy świadczenie usługi?, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 1, 01/2004r.
 10. Nowe numery identyfikacji podatkowej, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 2, 02/2004r. Niebezpieczna ugoda z dłużnikiem, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 2, 02/2004r.
 11. Dyrektywy unijne w walce z podatkami, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 3, 03/2004r.
 12. Zasady podatkowe w UE: prawo do odliczenia podatku vat w UE cz.1, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 4, 04/2004r.
 13. Lepszy sąd polubowny, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 4, 04/2004r.
 14. Zasady podatkowe w UE: prawo do odliczenia podatku vat w UE cz.2, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 5, 05/2004r.
 15. Współpraca gospodarcza cz.1, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 5, 05/2004r.
 16. Zasady podatkowe w UE: faktura vat, Zasady podatkowe w UE: prawo do odliczenia podatku vat w UE cz.1, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 6, 06/2004r.
 17. Współpraca gospodarcza cz.2, Zasady podatkowe w UE: prawo do odliczenia podatku vat w UE cz.1, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 6, 06/2004r.
 18. Współpraca gospodarcza cz.3, Zasady podatkowe w UE: prawo do odliczenia podatku vat w UE cz.1, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 7, 07/2004r.
 19. Doradca Podatnika – Wydawnictwo Trendy Spzoo - dwutygodnik

 20. Zaległy ZFŚS a koszty uzyskania przychodu, Doradca Podatnika, 03.2005r.
 21. Giełda Samochodowa - prasa ogólnopolska (dziennik)

 22. Vatowiec mimo woli - zdaniem eksperta, Giełda Samochodowa, 47/03, 13.06.2003r.
 23. Czy bać się zwrotu vatu? (wywiad), Giełda Samochodowa, 75/03, 19.09.2003r.
 24. Auto w oku fiskusa - zdaniem eksperta, Giełda Samochodowa, 69/03, 29.08.2003r.
 25. Fiskus lubi papier. Z dyżuru eksperta: z urzędem skarbowym trzeba jak z człowiekiem, Giełda Samochodowa, 97/03, 05.12.2003r.
 26. Vat strat. (wywiad). Giełda Samochodowa, 29/04, 13.04.2004r.
 27. Strefa podejrzenia - zdaniem eksperta. Giełda Samochodowa, 46/04, 11.06.2004r.
 28. Echo Kalisza - prasa lokalna - tygodnik

 29. Kto pyta - nie błądzi, Echo Kalisza, 14/00, 31.08.2000r.
 30. Polecenie służbowe, Echo Kalisza, 15/00, 14.09.2000r.
 31. Kłopoty z Auto-Casco, Echo Kalisza, 16/00, 28.09.2000r.
 32. Korekta zeznania podatkowego, Echo Kalisza, 17/00, 12.10.2000r.
 33. Paragony zachowajmy, Echo Kalisza, 18/00, 26.10.2000r.
 34. Zanim zapłacimy, Echo Kalisza, 18/00, 26.10.2000r.
 35. Urząd skarbowy wzywa, Echo Kalisza, 20/00, 23.11.2000r.
 36. Czy płacimy za ścieki, Echo Kalisza, 20/00, 23.11.2000r.
 37. Weksel in blanco, Echo Kalisza, 21/00, 07.12.2000r.
 38. Paczki na święta, Echo Kalisza, 22/00(?), 14.12.2000r.(?)
 39. Pożyczki, Echo Kalisza, 23/00(?), 21.12.2000r.(?)
 40. Spadek, Echo Kalisza, 2/01, 18.01.2001r.
 41. Foldery reklamowe, Echo Kalisza, 3/01, 31.01.2001r.
 42. Czy znasz zasady wypłacania premii?. Echo Kalisza, 4/01, 07.02.2001r.
 43. Ulgę budowlaną odlicz wcześniej, Echo Kalisza, 5/01, 14.02.2001r.
 44. Imiona i nazwiska czyli ważne decyzje, Echo Kalisza, 6/01, 21.02.2001r.
 45. Kłopoty z pitami, Echo Kalisza, Echo Kalisza, 7/01, 28.02.2001r.
 46. Odszkodowania za pracę przymusową w Niemczech, Echo Kalisza, 8/01, 07.03.2001r.
 47. Kłopotliwy sąsiad, Echo Kalisza, 9/01, 14.03.2001r.
 48. Podpis jest bardzo ważny, Echo Kalisza, 10/01, 21.03.2001r.
 49. Odliczenia mieszkaniowe, Echo Kalisza, 10/01, 21.03.2001r.
 50. Akwizytor - wróg czy przyjaciel, Echo Kalisza, 12/01(?), 04.04.2001r.
 51. Gazeta Kaliska - prasa lokalna (tygodnik)

 52. Urząd skarbowy wzywa w sprawie darowizny, Gazeta Kaliska, 1/96, 08.08.1996r.
 53. Zakup domu w stanie surowym, Gazeta Kaliska, 2/96, 22.08.1996r.
 54. Zakładamy jednoosobową działalność gospodarczą, Gazeta Kaliska, 3/96, 05.09.1996r.
 55. Ulga na zakup okularów i telewizora, Gazeta Kaliska, 4/96, 12.09.1996r.
 56. Skredytowana opłata skarbowa, Gazeta Kaliska, 5/96, 19.09.1996r.
 57. Podatek od przepisania domu lub mieszkania, Gazeta Kaliska, 6/96, 26.09.1996r.
 58. Opłata skarbowa od umowy najmu lokalu, Gazeta Kaliska, 7/96, 03.10.1996r.
 59. Podatek od umowy zlecenia, Gazeta Kaliska, 8/96, 10.10.1996r.
 60. Kiedy płacimy podatek, jeżeli nic nie zarabiamy?, Gazeta Kaliska, 9/96, 14.10.1996r.
 61. Kto pyta - nie błądzi, Gazeta Kaliska, 10/96, 24.10.1996r.
 62. Uwaga! Rodzina płaci za Ciebie podatki, Gazeta Kaliska, 11/96, 31.10.1996r.
 63. Wspólne opodatkowanie małżonków - czy to się opłaca, Gazeta Kaliska, 12/96, 07.11.1996r.
 64. Mieszkajmy lepiej. Ulga na remont lub modernizację lokalu (budynku) mieszkalnego, Gazeta Kaliska, 13/96, 14.11.1996r.
 65. Darowizna = czysty zysk!, Gazeta Kaliska, 14/96, 21.11.1996r.
 66. Rozwód a podatki, Gazeta Kaliska, 15/96, 28.11.1996r.
 67. Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości, Gazeta Kaliska, 16/96, 05.12.1996r.
 68. Vat: sprzedaż towarów używanych, Gazeta Kaliska, 17/96, 12.12.1996r.
 69. Opodatkowanie zachowku, Gazeta Kaliska, 18/96, 19.12.1996r.(?)

WYDAWNICTWA WYMIENNOKARTKOWE
(11)

  Doradca Głównego Księgowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

 1. Podatek liniowy dla przedsiębiorców (współautor), Doradca głównego księgowego (wydawnictwo wymiennokartkowe), 03/2004r.
 2. Poradnik Przewoźnika - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

 3. Kontrola podatkowa i skarbowa (współautor), wyd.II poszerzone, Poradnik Przewoźnika, 08.2004r.
 4. Ulepszenie środków trwałych, Poradnik przewoźnika 09.2004
 5. Poradnik Przedsiębiorcy budowlanego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

 6. Koszty pracownicze, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego , 07.2003r.
 7. Kontrola podatkowa i skarbowa (współautor), Poradnik przedsiębiorcy budowlanego , 08.2003r.
 8. Majątek firmy - opłacalność podatkowa, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego , 08.2003r.
 9. Vat w budownictwie (współautor), Poradnik przedsiębiorcy budowlanego , 10.2003r.
 10. Ratunek przed podatkiem - grudniowe decyzje, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego, 12.2003r.
 11. Raport specjalny – korekty VAT, Poradnik Przewoźnika, 12/2004r.
 12. Ratunek przed podatkiem - grudniowe decyzje, wyd.II zaktualizowane i poszerzone, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego, 12.2004r.
 13. Ratunek przed podatkiem - grudniowe decyzje, wyd.III zaktualizowane i poszerzone, Poradnik przedsiębiorcy budowlanego, 12.2005r.

w mediach

Dzień Dobry TVN
07.01.2020 r. Money.pl "Fakturka czy paragon?", wypowiedź na temat oszustw podatkowych przeczytaj
29.03.2013 r. Księgowość Infor.pl wypowiedź w sprawie polis OC dla spółek - przeczytaj
04.03.2011 r. Der Spiegel nr 10/2011 str. 77: mini wywiad dla prasy niemieckiej nt. unikania opodatkowania w Polsce - przeczytaj
18.02.2011 r. Dzień Dobry TVN: udział Artura M. Brzezińskiego w programie na temat "Podatnicy zarabiają na nierządzie" - obejrzyj
16.02.2011 r. Panorama TVP2: wypowiedź Artura M. Brzezińskiego na temat opodatkowania prostytucji - obejrzy
15.02.2011 r. Polsat News: wypowiedź Artura M. Brzezińskiego na temat jego książki ANTYporadnika podatkowego Prostytucja
14.02.2011 r. Wyborcza: wypowiedź do artykułu Joanny Blewąskiej "Nierząd w skarbówce" - przeczytaj
23.03.2010 r. TVN CNBC Biznes Lunch: udział Artura M. Brzezińskiego w programie na temat doradztwa prawnego w Internecie.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 08:42:40