Uchylono rygor natychmiastowej wykonalności

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

W tej sprawie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu zwlekał z rozpatrzeniem zażalenia na odmowę uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności aż do uchylenia decyzji właściwej. Jednak ostatecznie nie tylko umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe wobec uchylenia samej decyzji podatkowej, ale wcześniej uchylił jednak postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, uznając najwyraźniej, że nie zostało wydane zasadnie.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki mojemu wnioskowi o wznowienie postępowania uchylono rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Urząd Skarbowy w Prudniku
Izba Administracji Skarbowej w Opolu



inne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:08:29