Decyzja uchylona i umorzona

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

To jedna z najbardziej spektakularnych spraw - kontrola przypisała ponad 10 mln zł VAT. Po przyjęciu sprawy po 39 miesiącach doprowadziłem do decyzji na ok. 144 tys. zł. Po złożeniu odwołania izba skarbowa w ciągu 55 dni uchyliła tę decyzję, umorzyła postępowanie i podkreśliła, że nie można go wszcząć ponownie.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojego odwołania i z powodów formalnych izba administracji skarbowej umorzyła sprawę o 144'331 zł VAT-u.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
Izba Administracji Skarbowej w Opoluinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 18:07:46