Drugi raz uchylona decyzja UCS

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Postępowanie w II instancji było interesujące, ponieważ od wszczęcia kontroli skarbowej do dnia uchylenia decyzji II instancji upłynęło 2171 dni, a już wcześniej uchylono raz decyzję urzędu celno-skarbowego. Powtórne uchylenie wskazuje, że nie był to przypadek, ale wynik rzetelnej pracy doradcy podatkowego. Za pierwszym razem uchylenie decyzji trwało 456 dni, za drugim już tylko 214 dni.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojego odwołania klient nie zapłaci podatku VAT 2'925'158 zł z tytułu rzekomego udziału w oszustwie VAT.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniuinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:03:40