Jak z oszusta VAT stać się nieuważnym podatnikiem

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

W tej sprawie wszczęto kontrolę celno-skarbową po blokadzie STIR. Klient jako rzekomy członek zorganizowanej grupy przestępczej był zatrzymywany, doprowadzany na przesłuchanie, prokurator dokonał zabezpieczenia w związku z praniem brudnych pieniędzy. W kontroli celno-skarbowej również dokonano zabezpieczenia, a wynik kontroli celno-skarbowej był nawet wyższy, niż to zabezpieczenie. Skuteczna obrona praw podatnika doprowadziła jednak do obniżenia w decyzji podatkowej kwoty przypisu o 534'813 zł, przy tym dodatkowa sankcji VAT została obniżona ze 100% na 30%.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki mojej obronie podatek VAT wg wyniku kontroli został w końcowej decyzji obniżony o 534'813 zł, a dodatkowe zobowiązanie podatkowe ze 100% do 30%.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie