Urząd nie doręczył protokołu kontroli

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Urząd Skarbowy wszczął postępowanie podatkowe wskutek kontroli podatkowej, lecz mimo ponagleń pełnomocnika nie doręczył podatnikowi protokołu kontroli przez niemal rok. Pomimo tego w międzyczasie urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe. W ten sposób uniemożliwiono Klientowi złożenie zastrzeżeń czy korekt. Gdyby Klient uznając słuszność protokołu złożył korekty deklaracji podatkowych, otrzymałby 20% zamiast 100% sankcji VAT. Naruszając prawo urząd skarbowy to uniemożliwił.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki mojemu wsparciu podatnik otrzyma w końcu protokół kontroli. Jeśli uzna protokół i złoży korekty, sankcja VAT będzie niższa.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opoluinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:32:09