Czyżby urząd przestraszył się pełnomocnika?

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Urząd Skarbowy wysłał protokół w nieprawidłowy sposób natychmiast po tym, jak przystąpiłem do sprawy jako pełnomocnik. Nawet nie zdążyłem zatem złożyć wniosków dowodowych, a już zostało opisane naruszenie prawa dokonane rzekomo przez mojego klienta. Można było przedstawić nowe dowody dopiero w postępowaniu podatkowym, ale to mogłoby narazić Klienta na zabezpieczenie wykonania decyzji przed jej wydaniem czy na inne uciążliwości.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki mojej pomocy uznano doręczenie protokołu kontroli za bezskuteczne, a mój mandant przedłożył w kontroli kluczowe dowody.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Urząd Skarbowy w Koninieinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 17:50:23