Urząd Skarbowy wycofał się z ustaleń kontroli

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Po 527 dniach kontroli podatkowej, a następnie po 1371 dniach prowadzonego przez mnie postępowania podatkowego organ podatkowy w końcu umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe ze względu, jak to ujął organ podatkowy, brak jednoznacznych podstaw do kwestionowania rzetelności transakcji handlowych przeprowadzonych przez Stronę w okresie styczeń – grudzień 2015 r.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Udzielona przeze mnie pomoc prawna zakończyła trwający ponad 5 lat spór o 479'090 zł podatku pełną wygraną podatnika.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Urząd Skarbowy w Prudnikuinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:47:29