US odmówił wypłaty pieniędzy zgodnie z decyzją UCS

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

W postępowaniu odwoławczym nadano decyzji I instancji rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja określała i kwoty do zapłaty, i kwoty do zwrotu. Urząd Skarbowy uznał, że rygor natychmiastowej wykonalności oznacza obowiązek zapłaty całego przypisu przez podatnika, ale już nie oznacza obowiązku wypłacenia bezspornej kwoty do zwrotu przez urząd skarbowy. Po ponagleniu izba administracji skarbowej nakazała wypłatę 757'986 zł.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Wskutek mojego ponaglenia ustalono, że ponad 8-miesięczna zwłoka w wypłacie 757'986 zł podatku VAT była niezgodna z prawem.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp.inne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 17:15:37