Urząd skarbowy uznał dobrą wiarę podatnika

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

W protokole kontroli organ podatkowy wskazał szereg nieprawidłowości, w tym również wewnątrzwspólnotową dostawę towarów bez potwierdzenia wywozu towaru za granicę. Pomimo dodatkowych dokumentów dotyczących oszukania podatnika przez kontrahenta, przedłożonych w ramach zastrzeżeń do protokołu kontroli, urząd podtrzymał swoje stanowisko. Jednak w postępowaniu podatkowym od razu uznano poprawność zastosowania zerowej stawki VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i nałożono jedynie dodatkowe zobowiązanie (sankcję) VAT w odniesieniu do pozostałych naruszeń prawa, których podatnik nie kwestionował.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki mojemu wsparciu podatnik nie zapłaci VAT w kwocie 38'139 zł mimo braku prawem wymaganych dokumentów.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Urząd Skarbowy w Koninieinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 17:29:34