Obrona przed skargą kasacyjną do NSA

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wniósł skargę kasacyjną, lecz Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził poprawność stanowiska mojego klienta.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojej pomocy NSA potwierdził, iż urząd niedostatecznie uzasadnił wstrzymanie zwrotu VAT 242'402 zł.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Naczelny Sąd Administracyjny


Link do rozstrzygnięcia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 września 2022 r. w sprawie I FSK 684/19 oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2018 r. w sprawie I SA/Po 760/18


inne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:23:03