Skarga do WSA

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w części dotyczącej dodatkowej sankcji VAT. Sąd uznał. że organ podatkowy nieprawidłowo naliczył sankcję 100% jak przy świadomym udziale w przestępstwie, podczas gdy udowodnił jedynie nienależytą staranność w obrocie gospodarczym.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojej skargi WSA uchylił orzeczenie sankcji (dodatkowego zobowiązania) w podatku VAT w kwocie 1'584'571 zł.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy


Link do rozstrzygnięcia

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 17 października 2022 r. w sprawie I SA/Bd 289/22


inne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 17:42:31