5.0
opinii: 27

opinie Klientów

Czytaj opinie

Kontynuacja działalności przez dziecko a PFR 1.0

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Mam pytanie w kwestii PFR-u.

Firma jednoosobowa A świadcząca usługi medyczne otrzymała w maju 2020r. środki ; w grudniu nastąpiła likwidacja firmy A i w grudniu powstałą nowa firma jednoosobowa B prowadzona przez syna firmy A  przejmując wszystkich pracowników i kontynuując działalność w tym samym zakresie.

Cz e wobec powyższego firma A jest zobowiązana do zwrotu dotacji z PFR-u i czy po upływie roku czy już teraz?

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-04-18 19:54:06