kontrole, odwołania, skargi

Po co właściwie podatnikowi pomoc w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej w czynnościach sprawdzających czy postępowaniu podatkowym, skoro podatnik nie ma nic na sumieniu, nie ma nic do ukrycia, a ewentualne drobiazgi nie spowodują istotnej szkody?

Aby uniknąć tego, co wydaje się nieprawdopodobne. W prowadzonych przeze mnie postępowaniach spotkałem się z różnymi nieprawidłowościami:

 • nieuzasadniona odmowa przeprowadzenia dowodu,
 • ukrycie dokumentu (dowodu) przed wysłaniem akt do sądu administracyjnego,
 • zmiana miejsca przesłuchania świadka bez powiadomienia,
 • zadawanie świadkom pytań sugerujących,
 • zadawanie świadkom pytań tak długich, że po ich odczytaniu świadek nie pamięta, czego dotyczył początek pytania,
 • usiłowanie protokołowania niezgodnie z zeznaniem świadka,
 • poświadczanie nieprawdy w protokołach czy wynikach kontroli,
 • rzekome „zagubienie” wszystkich wniosków dowodowych podatnika w danej sprawie, bo "nie działał ePUAP" lub "zepsuł się" program do e-podpisów,
 • przekroczenie uprawnień przy gromadzeniu dowodów,
 • przeinaczanie treści dowodów,
 • wykorzystywanie nieuwierzytelnionych niewiarygodnych kserokopii,
 • tak skuteczna „anonimizacja” dokumentu (dowodu), że nie wiadomo kogo dotyczył i kto go wystawił,
 • niedozwolone zajęcie środków na rachunku bankowych bez podstawy prawnej bo „przepisy nie zabraniają w sposób wyraźny zajęcia”,
 • nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy wiadomo, że decyzja zostanie uchylona z uwagi na stwierdzone przez ten sam urząd rażące wady postępowania,
 • nieprowadzenie w ogóle akt postępowania, nawet już po wniesieniu środka zaskarżenia,
 • niezgodne z prawem naciski w przypadku złożenia czynnego żalu.

Nie obawiasz się takiego scenariusza? Dlaczego mimo wszystko potrzebna jest Ci pomoc w kontroli podatkowej czy w postępowaniu podatkowym? Bo nie wiesz przecież do końca, kim są Twoi kontrahenci i jak wielki wpływ ich zaniedbania mogą mieć na Twoje postępowanie.

Dlaczego nawet podatnikowi winnemu zaniedbań przyda się profesjonalny pełnomocnik? Bo takie kontrole toczą się znacznie wolniej, zwykle trzykrotnie dłużej czeka się na wynik kontroli, gdy doradca podatkowy pilnuje poprawności procedur. Bo urzędnicy liczą na brak odwołania i czasem niestarannie przygotowują rozstrzygnięcia - wyniki kontroli, decyzje, rozstrzygnięcia o wykonalności czy zabezpieczeniu. Poza tym czasem już na etapie kontroli możliwe jest zmniejszenie nie tylko zobowiązania podatkowego, ale nawet zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej, a to też ma przecież znaczenie.

Brak reakcji na samym początku to wyższe koszty na kolejnych etapach - łatwiej i skuteczniej (= taniej) można uzyskać ten sam korzystny efekt podczas kontroli czy w postępowaniu, niż potem odwoływać się czy opłacać skargę do sądu administracyjnego.

Brak reakcji może oznaczać czasem wyższy podatek do zapłaty w tej samej sytuacji - czasem wystarczy przed złożeniem wyjaśnień dokonać prostych czynności, aby podatek do zapłaty był nawet dziesięciokrotnie niższy.

Wyjaśnienia podatnika można złożyć różnymi słowami, korzystnymi lub nie - czasem jedno zdanie jest w stanie przekonać organ podatkowy, iż podatnik powinien zapłacić dodatkowy podatek. Albo odwrotnie - odpowiednio sformułowana wypowiedź pomoże podatnikowi obronić jego stanowisko jako zgodne z prawem.

Sprawdź przykłady wygranych spraw

Przejrzyj opinie moich Klientów

Obecnie kontrole prowadzone są przez organy z terenu całego kraju. Zwykle zatem postępowanie kontrolne wymaga 1-2 wizyt w siedzibie organu kontroli oraz uczestnictwa w przesłuchaniach. W dobie komunikacji elektronicznej prowadzenie postępowania w innej miejscowości nie stanowi problemu. Prowadzę obecnie postępowania w wielu województwach - od mazowieckiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie po dolnośląskie i opolskie czy łódzkie, a świadkowie bywają z terenu całego kraju, jak przy każdej kontroli, nawet lokalnej kontroli prowadzonej przez Twój lokalny urząd skarbowy. Na szczęście nie na każde przesłuchanie jest sens wysyłać pełnomocnika.

Ile kosztuje moja pomoc w postępowaniu? Z reguły przy kontrolach i postępowaniach podatkowych są to koszty 2500 zł brutto za pewną liczbę godzin pracy, płatne z góry. Wykorzystanie czasu pracy wygląda różnie - w sprawach dotyczących zagadnień interpretacji określonego przepisu wystarczy to na całe postępowanie, nawet wraz z ewentualnym odwołaniem, natomiast w wielowątkowych kontrolach celno-skarbowych, które trwają po 2, 3 czy nawet 5 lat niezbędne będzie ponoszenie znacznie większych wydatków. Proszę pamiętać jednak, że są to postępowania wieloletnie i płatności są rozłożone w czasie, choć oczywiście zdarzyć się może miesiąc, w którym opłacony czas pracy zostanie w pełni wykorzystany (szczególnie podczas odwołania czy kwestionowania wyników kontroli, które wymagają i analizy dokumentów i przygotowania pism w krótkim czasie).

Jeżeli taka jest wola Klienta, staram się wykorzystać potencjał działu księgowości klienta, co czas pracy po mojej stronie - księgowy lepiej zna sprawy klienta i część zestawień przygotuje szybciej i taniej ode mnie.

Klient nigdy nie ma obowiązku kontynuować współpracy, może zatem poprzestać na pierwszej płatności.

W mniej skomplikowanych sprawach oczywiście możliwe jest ustalenie ryczałtu adekwatnego do wartości sprawy.

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 56.5 mln zł

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-07-25 13:31:31