Ekologicznie

W Kancelarii staram się wytwarzać jak najmniej odpadów:

  • używam papieru o gramaturze 60g/m2, który jest o 1/4 cieńszy od standardowego papieru do drukarek o gramaturze 80g/m2 - każdy wydruk to 1/4 papieru mniej,
  • wszędzie, gdzie jest to możliwe, korespondencja prowadzona jest w postaci elektronicznej, co powoduje znikome zużycie tonerów do drukarki i papieru,
  • przychodząca sporadycznie poczta w postaci papierowej jest skanowana, mielona w niszczarce i w całości poddana recyklingowi,
  • dokumenty są przetwarzane niemal wyłącznie w postaci cyfrowej, porady pisemne są udzielane w formie elektronicznej podpisanej certyfikatem kwalifikowanym, notatki do decyzji i protokołów kontroli są nanoszone w postaci cyfrowej na urządzeniach dotykowych; dokumenty klienta nie są kserowane, lecz skanowane, akta spraw prowadzone są w formie elektronicznej itd.,
  • staram się nabywać do Kancelarii urządzenia energooszczędne, a poza godzinami pracy Kancelarii dopływ prądu do urządzeń odcinany jest całkowicie,
  • faktury VAT są wystawiane niemal wyłącznie w postaci elektronicznej, przy zakupie preferowane są również faktury elektroniczne; wszystkie papierowe dowody księgowe Kancelarii są skanowane, mielone w niszczarce i w całości poddane recyklingowi, archiwizacja następuje w formie elektronicznej,
  • używam wyłącznie elektronicznych systemów informacji prawnej (zbiorów przepisów prawnych i orzecznictwa).

ochrona środowiska = bezpieczeństwo danych klientów = niższe ceny

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-03-28 01:21:35