5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Domina a podatki dochodowe

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Mam kilka pytań i liczę na dość szybką odpowiedź, ale oczywiście rozumiem, że jest sporo zapytań. Z góry dziękuję za odpowiedzi, które pomogą mi zrozumieć nasz system podatkowy i kim dla tego systemu jestem, jakie mam prawa i obowiązki. XXXXX

Czy to co robię może być traktowane jako prostytucja. Jeśli nie, to od czego mam odprowadzać podatki? Przeprowadzam sesje realne oraz sesje wirtualne.

Czy osoby w mieszkaniu, których przeprowadzam takie sesje są narażone na zarzut kuplerstwa

Pogrubione fragmenty to fragmenty artykułów, na które natrafiłam w internecie

1A. Czy sesje dominacji - spotkania, na których mężczyźni przychodzą i masują, całują moje stopy, czasem buty. Czasem sprzątają mieszkanie, czasem dostają po tyłku pejczem, czasem muszą udawać pieska, czasem wypić mój mocz, itp., mogą być traktowane przez Urząd Skarbowy oraz Organy ścigania jako prostytucja. „Polskie prawo nie zabrania prostytucji. Nie ma nawet legalnej definicji tego zjawiska. Słownik języka polskiego wskazuje, że jest to „odbywanie stosunków płciowych w celach zarobkowych”. Tak to pojęcie definiowane jest też w orzecznictwie i doktrynie. „  Od 2013 r. wnioskodawczyni zajmuje się uprawianiem prostytucji. Pobierane przez nią stawki wynoszą najczęściej 150 - 200 zł za godzinę plus opłaty za usługi dodatkowe. Wnioskodawczyni usługi świadczy w różnych miastach Polski. Zmiany miejscowości są częste, aby nie wyczerpać zainteresowania klientów. Wnioskodawczyni opłaca także ogłoszenia na najpopularniejszym portalu towarzyskim. Jej miesięczne zarobki są bardzo różne, uzależnione od wielu czynników. Zdarzają się także miesiące, kiedy nie pracuje i nie zarabia. Zadała pytanie, czy dochody z płatnych usług seksualnych (prostytucji) są opodatkowane podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:„(…) ających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Powołany wyżej przepis wprowadza ograniczenie w zakresie przedmiotowym obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie to ustawodawca zrealizował poprzez zastosowanie instytucji wyłączenia spod działania tej ustawy ściśle określonej kategorii przychodów. Prawo podatkowe nie zawiera definicji użytych w powołanym wyżej przepisie pojęć, należy więc w tym względzie odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl natomiast art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W związku z powyższym, przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie. Tylko przychody wynikające z zachowań, które w żadnych okolicznościach nie mogą być zaakceptowane przez obowiązujący porządek prawny zostały wyłączone przez ustawodawcę spod działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji prostytucji. Należy więc w tym względzie odnieść się do reguł wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN), prostytucja to uprawianie seksu za pieniądze. Natomiast zgodnie z definicją Wikipedia, wolna encyklopedia, prostytucja (nierząd), to oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. (…)Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z prostytucją w rozumieniu powołanej powyżej definicji. Zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Tym samym nie mogą również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…)”Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów sip.mf.gov.pl/sip

1B. Sesje dominacji wirtualnej, sprzedaz uzywanych majtek, skarpetek, butow, filmow, zdjęć oraz rozmowy wirtualne podczas, których uległy mężczyzna wysyła pieniądze są prostytucją czy jakąś usługą?Przychody z rozbierania się przed kamerką internetową w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych innej osoby mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście a nawet pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (jako że mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy) - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 07.01.2015 r. nr IBPBI/1/415-1164/14/AP.Wnioskodawczyni trudni się wirtualną prostytucją (wirtualnym seksem), która polega na tym, że jej klient określa czas wykonywania usługi seksualnej i płaci jej wynagrodzenie, po czym wnioskodawczyni łączy się z nim przez Internet z użyciem kamery internetowej w ustalonym terminie w celu zaspokojenia popędu seksualnego klienta (poprzez np. rozbieranie się, masturbację, używanie erotycznych zabawek, przybieranie póz seksualnych, wydawanie określonych dźwięków czy stymulowanie realnego stosunku z klientem). W czasie świadczenia usługi wnioskodawczyni i klient mają kontakt audiowizualny przez kamerę i mikrofon. Klient może przy tym na bieżąco i w zależności od swoich potrzeb kierować zachowaniem wnioskodawczyni poprzez polecenia słowne. Wnioskodawczyni przez ustalony wcześniej i opłacony czas jest do pełnej dyspozycji klienta i wykonuje jego zachcianki, tyle że na odległość. Wskazała przy tym, że będzie prowadziła ewidencję klientów jak i zarobionych pieniędzy.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy świadczenie powyższych usług w postaci wirtualnej prostytucji jest opodatkowane podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.Powołany wyżej przepis wprowadza ograniczenie w zakresie przedmiotowym obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie to ustawodawca zrealizował poprzez zastosowanie instytucji wyłączenia spod działania tej ustawy ściśle określonej kategorii przychodów. Prawo podatkowe nie zawiera definicji użytych w powołanym wyżej przepisie pojęć, należy więc w tym względzie odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego.Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, dalej: „K.c.”), czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl natomiast art. 58 § 2 K.c., nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W związku z powyższym, przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie. Tylko przychody wynikające z zachowań, które w żadnych okolicznościach nie mogą być zaakceptowane przez obowiązujący porządek prawny zostały wyłączone przez ustawodawcę spod działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji prostytucji. Należy więc w tym względzie odnieść się do reguł wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN), prostytucja to uprawianie seksu za pieniądze. Natomiast zgodnie z definicją Wikipedia, wolna encyklopedia, prostytucja (nierząd), to oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. (…)Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z prostytucją w rozumieniu ww. definicji, bowiem pomiędzy Wnioskodawczynią a jej klientami nie dochodzi do kontaktu fizycznego (cielesnego), lecz wyłącznie wirtualnego. Ponadto z cyt. wyżej definicji prostytucji wynika, że prostytutka oddaje własne ciało do dyspozycji innych osób, w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego. Natomiast w sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawczyni nie oddaje własnego ciała do dyspozycji innych osób, lecz tylko je prezentuje na ekranie monitora komputerowego innej osobie (zgodnie z wolą i w sposób wskazany przez klienta) i niekoniecznie w celu zaspokojenia seksualnego. Zatem Wnioskodawczyni oddaje do dyspozycji klienta jedynie „obraz” swojego ciała zarejestrowany przez kamerę internetową. Trudno także mówić o „pełnej dyspozycyjności” Wnioskodawczyni wobec klienta, skoro jest on pozbawiony możliwości np. dotyku.W 2015 r. wydano już dwie interpretacje dotyczące prostytucji. We wcześniejszych dokumentach fiskus zażądał jednak podatku. Chodziło o tę samą kobietę, która zapytała o zarobki z internetowego nierządu. Nie utrzymywała tradycyjnych kontaktów z klientami, a tylko łączyła się z nimi przez kamerkę internetową i w ten sposób jak to ujęła „wykonywała ich polecenia”. Fiskus uznał, że nie jest to żadna prostytucja, a rodzaj usługi elektronicznej. Od niej trzeba więc rozliczyć VAT (interpretacja z 7 stycznia 2015 r. nr IBPP2/443-987/14/IK) i PIT tak jak od przychodów z działalności gospodarczej (interpretacja z 7 stycznia 2015 r. nr IBPBI/1/415-1164/14/APJednocześnie wskazać należy, że według encyklopedii Wikipedia – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających, to pornografia. W polskim prawie, brak jest legalnej definicji pornografii. Przyjmuje się, że charakter pornograficzny mają takie wytwory, jak np. pismo, rysunek, obraz, druk, fotografia lub film (mogące także przybrać formę przekazu na żywo), które mają na celu wywołanie u odbiorcy efektu pobudzenia seksualnego. Wraz z rozwojem Internetu oraz łatwym dostępem do niego wprowadzono do potocznego słownika pojęcie „cyberpornografii”, jako czynu polegającego na prezentowaniu treści pornograficznych w Internecie.W świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię nie stanowią prostytucji, pomimo, że takiego określenia Wnioskodawczyni używa. Usługi te mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Polski ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyporządkowuje korzyści majątkowe uzyskiwane przez podatników tego podatku do różnych źródeł przychodów, dla których przewiduje odmienne zasady opodatkowania. Wśród tych źródeł znajdują się m.in.:• działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),• pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy). Uszczegółowienie przychodów z działalności wykonywanej osobiście zawiera art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w pkt 2 wskazuje, że przychodami z tego tytułu są przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Pojęcie działalności gospodarczej zostało natomiast zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową: a. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowanyi ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9. Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach: 1. zarobkowym celu działalności, 2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły, 3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że jest to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny, a przysporzenia majątkowe z niej uzyskiwane nie są kwalifikowane do innego źródła przychodów. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście, a jeżeli podejmowane w tym zakresie działania będą spełniać przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. (…)”Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów sip.mf.gov.pl/sip

2A. Poza sesjami, które mają miejsce w hotelu odbywam czasem sesje w mieszkaniu mojego chłopaka i jego przyjaciela. Nie czerpią z tego żadnych korzyści majątkowych, czasem zafunduję nam wszystkim sushi z moich pieniędzy, ale to wszystko. Kodeks karny przewiduje też przestępstwo kuplerstwa, czyli ułatwiania innej osobie prostytucji. Prawnicy zwracają uwagę, że kuplerstwo może polegać na przykład na pośredniczeniu między prostytutką a klientami, wynajmowaniu pomieszczeń, w których świadczy się usługi. To m.in. takie zarzuty są wysuwane w przestrzeni publicznej wobec prominentnego polityka, właściciela kamienicy, w której najemca urządził pensjonat z pokojami na godziny. Prawnicy podkreślają jednak, że zachowania kwalifikowane jako kuplerstwo muszą mieć charakter działań permanentnych i mieć na celu osiągnięcie własnej korzyści majątkowej związanej z prostytucją. To przestępstwo, którego można dopuścić się jedynie w zamiarze bezpośrednim

.Czy w takim razie kuplerstwem jest użyczenie mi ich mieszkania do moich sesji?

Czy kuplerstwem jest pomoc w odpisywaniu, niektórym uległym mężczyznom, gdy ja nie mam na to czasu?

W ostatnich trzech miesiącach 2021 zarobiłam XXXXk, czy musze od tego odprowadzic podatek?

Jak mam od tego odprowadzać podatki?

Jak odprowadzac od tych internetowych transakcji, a jak i KIEDY od tych fizycznych?

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2023-12-08 21:55:49