5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Wniosek do GUS o symbol PKWiU

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam w załączniku rysunki i opis produkcji ze wskazaniem na PKWiU 24.31.10.0 odwrotne obciążenie VAT.

Proszę o przygotowanie wniosku do GUS o potwierdzenie tego PKWiU.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-05-20 15:15:42