5.0
opinii: 27

opinie Klientów

Czytaj opinie

Przychody firmowe w walucie a rekomendacja KNF w/s kredytów hipotecznych

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Prowadzę działalność gospodarczą w kraju, przy czym znacząca jej część stanowi sprzedaż poza granice i zapłata od klientów jest w walucie obcej. Czy wobec powyższego mogę zostac uznany przez bank (do celów kredytu hipotecznego w związku z rekomendacją KNF) jako osoba zarabiająca w walucie.

Nadmieniam, że całość dochodu jest opodatkowana w Polsce i również w Polsce ponoszone są koszty jej prowadzenia.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-04-18 20:59:21