5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Koszty zorganizowania wspólnej konferencji promocyjnej

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Spółka XXXX, wraz z Polskim Towarzystwem XXXX, Polskim Towarzystwem XXXX zorganizowała Konferencję naukową. Temat konferencji związany z XXXX skierowany jest do farmaceutów i XXXX . Uczestnik ponosi koszt opłaty konferencyjnej i dojazdu do miejsca konferencji. Spółka XXXX zajmuje się sprzedażą leków i XXXX między innymi XXXX.

Na konferencji tej Spółka w ramach programu konferencji miała możliwość zaprezentowania w postaci wykładu przez przedstawicieli spółki tematyki związanej z XXXX a także wskazania możliwości zastosowania naszych leków XXXX w procesie XXXX. Miała również możliwość , jako współorganizator wystawienia swojego stoiska reklamowego z produktami , oraz wystawienia banerów reklamujących produkty firmy.

Także na zaproszeniu na stronie firmy widnieje logo XXXX .

W konferencji tej , z uwagi na jej naukowy charakter , wykładowcami byli wybitni specjaliści ,członkowie Towarzystw będących razem ze Spółką organizatorami tej konferencji. Wykładowcy Ci XXXX wynagrodzenia XXXX. Spółka natomiast pokryła koszty XXXX na konferencję, XXXX na konferencji, XXXX oraz wymienionych wyżej XXXX.

Problemem w wymienionej wyżej sprawie jest fakt , że cały ten projekt organizowany wspólnie w takiej właśnie formie nie ma umocowania w żadnej umowie pisemnej , wszystkie uzgodnienia odbywały się ustnie.

Jakie w tej sytuacji będą skutki podatkowe zorganizowania takiej konferencji naukowej .Czy koszty XXXX będą kosztem uzyskania przychodów dla spółki mimo braku pisemnej umowy .

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2023-12-08 22:29:57