5.0
opinii: 28

opinie Klientów

Czytaj opinie

Kwestie problematyczne w sprawozdaniu finansowym

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

1. Proszę o ocenę załączonej umowy pod kontem niebezpieczeństwa uznania tej umowy jako podlegającej oskładkowaniu w ZUS. Klient chciałby aby uznać wynagrodzenie jak za dzieło z 50 % kosztami uzyskania przychodu.

2. Druga sytuacja jest trochę nietypowa. Mam Klienta prowadzącego działalność jako spółka z o.o. XXXX podpisano akt notarialny z którego wynika, że Wspólnicy podjęli uchwałę podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącego XXX zł o XXX zł. Te nowe udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci dwóch działek ( zabudowanych ) . Udziały te XXX współwłaścicielami tych działek po 50 zł każde. W umowie przeniesienia własności nieruchomości wyszczególniono informację, że w dziale III i IV ksiąg wieczystych są ostrzeżenia i wzmianki o zadłużeniach na przekazywanej nieruchomości. Zadłużenia wpisane w hipotekę są wyszczególnione oraz dodatkowo zapis, że łączna kwota zobowiązań związanych z nieruchomością XXX milionów złotych. Są to zobowiązania dla XXX. Dla obliczenia taksy notarialnej podano wartość nieruchomości XXX milionów. Przekazana nieruchomość była majątkiem XXX (nowego wspólnika spółki) a wartość początkowa w księgach działalności to ok. XXX mln.( były to lata XXX). Moje pytanie to czy prawidłowo ujęłam w bilansie spółki aport jako grunty w wysokości XXX zł i kapitał po stronie pasywów.

3. Kolejna sprawa to podatek od nieruchomości . Aport to jedyna nieruchomość spółki, którą spółka próbuje podnająć. W XXXX roku spółka nie złożyła deklaracji podatku od nieruchomości i nie zapłaciła tego podatku. W czerwcu XXXX urząd Gminy upomniał się o należny podatek. Spółka złożyła zaległe deklaracje w czerwcu tj po zeznaniu rocznym CIT-8 a przed zatwierdzeniem sprawozdania. Kwota podatku jest znacząca ok. XXX tys i przewyższa uzyskany dochód za XXX w kwocie XXX tys. Spółka uzyskuje dochody XXX czyli XXX. Proszę o odpowiedź jak powinnam podejść do podatku od nieruchomości z punktu widzenia bilansowego i podatkowego za XXX r. Wspólnicy planują XXX i za wszelką cenę XXX. Ja się podpisuję pod bilansem i nie mogę działać nie zgodnie z przepisami.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2022-05-16 11:02:56