5.0
opinii: 28

opinie Klientów

Czytaj opinie

Wypłata dywidendy duńskiej spółce

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Spółka z Polski chce wypłacić dywidendę spółce matce w Danii. Jak do tego podejść:

1. Jak nie mamy certyfikatu to 19%, to jak skorzystać inaczej z art 22.4 pdop w celu ustalenia, że podatnik ( spółka matka) rozlicza się z całości dochodów w Danii.

2. Mamy certyfikat rezydencji to patrzymy tylko na artykuł 10 konwencji z Danią? i wtedy gdy nie spełniamy warunków na stawkę 0% to obniżamy 19% z art 22 pdop do wielkości kolejnych z konwencji, które spełniamy.

Mógłby Pan coś podpowiedzieć? Czy są jakieś inne dokumenty na stwierdzenie rozliczania się w całości w Danii, czy potrzebny sam certyfikat, czy oświadczenie, czy jedno i drugie. Byłbym wdzięczny za dodatkowe info jeśli coś istotnego w tych teoretycznych rozważaniach pominąłem.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-03-28 03:02:24