5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Leasing operacyjny jako finansowy

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

W 2011 r. rozpoczęliśmy realizację projektu inwestycyjnego, który zakładał m. in. zakup 4 urządzeń i dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ponieważ otrzymaliśmy informację, że choć wniosek został oceniony pozytywnie, to jednak nie wystarczy dla naszej Spółki środków – zrealizowaliśmy przedmiotowy zakup z wykorzystaniem leasingu operacyjnego. Po 2 latach okazało się, że środki jednak się znalazły i możemy otrzymać dotację na wymieniony wcześniej zakup, tyle, że leasing operacyjny nie jest kwalifikowany. Kiedy porzuciliśmy już całą nadzieję, zadzwonił PARP i zachęcał nas do sprawdzenia możliwości podpisania oświadczenia przesłanego właśnie przez nich, sugerując jednocześnie, że nie zawsze sama nazwa leasingu decyduje o jego faktycznych parametrach. Poza tym leasingodawca twierdzi, że „ nasze umowy leasingu były umowami leasingu operacyjnego podatkowo i umowami leasingu finansowego według ustawy o rachunkowości, czyli zobowiązaniem bilansowym” i odsyła nas do konsultacji z biegłym księgowym. Gdyby potraktować te umowy jako umowy leasingu finansowego – moglibyśmy zakwalifikować wszystkie poniesione koszty związane z zakupem urządzeń Pytanie: czy możemy potraktować w taki sposób te umowy i czy możemy podpisać przesłane oświadczenie? Całą korespondencję z PARP i wspomnianym leasingodawcą przesyłamy w załączeniu

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-07-25 12:59:37