porady i ceny

Podstawowe rodzaje porad podatkowych, które można zamówić poprzez doradcapodatkowy.com:

  • porada internetowa w sprawach osobistych - tu mieści się większość spraw osób fizycznych nie związanych z ich działalnością gospodarczą - 200 zł z VAT.
  • porada internetowa w sprawach firmowych, w tym sprawy związane z działalnością gospodarczą, ze spółkami, fundacjami, stowarzyszeniami - 250 zł z VAT.
  • konsultacje w siedzibie kancelarii lub telefonicznie - 200 zł sprawy osobiste, 250 zł sprawy firmowe - za godzinę konsultacji (nie obejmuje sporządzenia umów, pism, innych dokumentów)

Kancelaria oferuje też bieżące doradztwo prawno-podatkowe w ramach stałego abonamentu miesięcznego lub abonamentu z ceną malejącą wraz z kolejnym zleceniem w danym miesiącu (zapytaj o ofertę)..

Za porady ekspress nie są naliczane opłaty, w miarę możliwości sprawy pilne są załatwiane przed innymi..

Na niniejszej stronie poniżej znaleźć można informację, jaka część porad została udzielona w cenie nie wyższej od opisanego standardu..

Klient nigdy nie zostanie obciążony wynagrodzeniem, którego wcześniej w odniesieniu do konkretnej porady nie zaakceptował.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-01-28 04:57:32