porady i ceny

Podstawowe rodzaje porad podatkowych, które można zamówić poprzez doradcapodatkowy.com:

  • porada internetowa - 290 zł z VAT (co do zasady).
  • porada telefoniczna/komunikator - 290 zł z VAT za godzinę.
  • konsultacje w siedzibie kancelarii - 290 zł z VAT za godzinę konsultacji (nie obejmuje sporządzenia umów, pism, innych dokumentów)

Za porady ekspress nie są naliczane opłaty, w miarę możliwości sprawy pilne są załatwiane przed innymi..

Na niniejszej stronie poniżej znaleźć można informację, jaka część porad została udzielona w cenie nie wyższej od opisanego standardu..

Klient nigdy nie zostanie obciążony wynagrodzeniem, którego wcześniej w odniesieniu do konkretnej porady nie zaakceptował.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2022-08-15 03:32:12