ile to potrwa?

Wszystkie podane tutaj terminy są terminami maksymalnymi. Kancelaria przyjęła od września 2013 r. nowy standard, zgodnie z którym porady są załatwiane najpóźniej następnego dnia roboczego. W miarę możliwości zlecenia są załatwiane zatem od ręki. Niemal całość porad jest załatwiana w tym właśnie terminie.

Okres oczekiwania na poradę składa się z trzech etapów:

  • okres oczekiwania na przyjęcie zlecenia przez Kancelarię,
  • okres po przyjęciu zlecenia, w czasie którego Kancelaria sporządzi i prześle poradę,
  • okres po udzieleniu odpowiedzi, w czasie którego wyjaśniane są wątpliwości i załatwiane uwagi Klienta.

Okres oczekiwania na przyjęcie zlecenia przez Kancelarię nie przekracza 24 godzin. Może zostać wydłużony o odpowiedni czas, gdy:

  • dla przyjęcia zlecenia potrzebne są dodatkowe informacje od Klienta,
  • porada wymaga ponadprzeciętnego nakładu pracy i Kancelaria oczekuje na zaakceptowanie przez Klienta podwyższonego wynagrodzenia czy wydłużonego czasu jego realizacji.

Zwykle zatem zlecenia są przyjmowane tego samego lub następnego dnia roboczego po przesłaniu zapytania (albo w tym czasie Kancelaria przekazuje uwagi do Klienta). Zwykle też zlecenia są realizowane w dniu przyjęcia (zaakceptowania) zlecenia lub następnego dnia roboczego.

W podanym wyżej terminie Klient otrzyma główną, zasadniczą odpowiedź na zadane przez siebie pytania. W następnych dniach następuje bieżąca wymiana korespondencji pomiędzy Klientem a doradcą mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości Klienta.

Okres pomiędzy przyjęciem zlecenia, a otrzymaniem porady przez Klienta kończy się najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 23:59. Proszę zatem zauważyć, że jeśli odpowiedź ma zostać udzielona w poniedziałek, to niekoniecznie musi się to stać w poniedziałek rano, ale może to nastąpić w późnych godzinach wieczornych. Jeżeli Klient potrzebuje odpowiedzi szybciej, proszę o zaznaczenie tego w treści zlecenia.

Może zdarzyć się, że zakres zlecenia jest duży i nie będzie istnieć możliwość wykonania porady w takim terminie. Czasem może się to okazać dopiero po podjęciu pracy przez doradcę gdy zakres zlecenia lub stopień skomplikowania uniemożliwi wykonanie porady w terminie wcześniej uzgodnionym. Jeżeli Kancelaria ze swojej winy przekroczy termin realizacji porady o ponad 24 godziny, Klient będzie miał prawo zrezygnować z zamówionej porady bez żadnych obciążeń finansowych, może też podtrzymać zlecenie za zniżką 10% za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny (maksymalnie 50%).

Jeżeli potrzebujesz porady natychmiastowej:

  • napisz to w zleceniu, Kancelaria stara się realizować zlecenia w kolejności takiej, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta, a najlepiej
  • zadaj pytanie za telefonicznie lub
  • umów się w siedzibie Kancelarii.

Powyższe terminy biegną wyłącznie w dni robocze, nie biegną w soboty, niedziele i święta. Kancelaria zastrzega jednak, że najczęściej soboty są robocze, a odpowiedzi na pilne pytania są w niedziele udzielane w razie potrzeby. Na przykład 24 godziny od piątku od godziny 16:00 biegną: 8 godzin w piątek pomiędzy 16:00 a 23:59 oraz 16 godzin w poniedziałek pomiędzy 0:00 a 16:00.

Poniżej wskazano średni termin udzielenia odpowiedzi - jest to okres czasu od przyjęcia zlecenia do udzielenia głównej (pierwszej) odpowiedzi.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-06-24 02:37:51