ile to potrwa?

Wszystkie podane tutaj terminy są terminami maksymalnymi. Kancelaria przyjęła od września 2013 r. nowy standard, zgodnie z którym porady są załatwiane najpóźniej następnego dnia roboczego. W miarę możliwości zlecenia są załatwiane zatem od ręki. Niemal całość porad jest załatwiana w tym właśnie terminie.

Okres oczekiwania na poradę składa się z trzech etapów:

  • okres oczekiwania na przyjęcie zlecenia przez Kancelarię (od kilku minut do 24 godzin),
  • okres po przyjęciu zlecenia, w czasie którego Kancelaria sporządzi i prześle odpowiedź (do godziny 23:59 następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia zlecenia),
  • okres po udzieleniu odpowiedzi, w czasie którego wyjaśniane są wątpliwości i załatwiane uwagi Klienta (okres ten zależy od wymiany korespondencji; milczenie Klienta w okresie trzydniowym oznacza zakończenie porady, co jednak nie zmienia prawa klienta do zadania pytań później, również po zafakturowaniu, zapłacie czy zamknięciu zlecenia).

Większość pytań to porady standard, za standardową cenę 290 zł. W przypadku zamówienia porady standardowej doradca podatkowy może od razu przyjąć zlecenie i przystąpić do jego wykonania. Jeżeli zdarzyłoby się, że wynagrodzenie 290 zł byłoby niewystarczające, doradca podatkowy przed powstaniem jakichkolwiek zobowiązań poprosi Klienta o akceptację podwyższonego wynagrodzenia. Jeżeli Klienta poprosi i wycenę, otrzyma ją wraz z prosbą o zatwierdzenie - jednak w takiej sytuacji łączy okres udzielenia porady wydłużą się o okres konieczny dla ustalenia ceny, nawet jeśli ostatecznie i tak wyniesie ona standardowe 290 zł.

Zwykle zlecenia są przyjmowane tego samego lub następnego dnia roboczego po przesłaniu zapytania (albo w tym czasie Kancelaria przekazuje uwagi do Klienta). Zwykle też zlecenia są realizowane w dniu przyjęcia (zaakceptowania) zlecenia lub następnego dnia roboczego. W tym terminie Klient otrzyma główną, zasadniczą odpowiedź na zadane przez siebie pytania. W następnych dniach następuje bieżąca wymiana korespondencji pomiędzy Klientem a doradcą mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości Klienta.

Okres pomiędzy przyjęciem zlecenia, a otrzymaniem porady przez Klienta kończy się najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 23:59. Proszę zatem zauważyć, że jeśli odpowiedź ma zostać udzielona w poniedziałek, to niekoniecznie musi się to stać w poniedziałek rano, ale może to nastąpić w poniedziałek w późnych godzinach wieczornych. Jeżeli Klient potrzebuje odpowiedzi szybciej, proszę o zaznaczenie tego w treści zlecenia.

Może zdarzyć się, że zakres zlecenia jest duży i nie będzie istnieć możliwość wykonania porady w takim terminie. Czasem może się to okazać dopiero po podjęciu pracy przez doradcę gdy zakres zlecenia lub stopień skomplikowania uniemożliwi wykonanie porady w terminie wcześniej uzgodnionym.

W przypadku porad telefonicznych rozmowa odbywa się w terminie wybranym przez Klienta i potwierdzonym przez Kancelarię.

Jeżeli potrzebujesz porady natychmiastowej:

  • napisz to w zleceniu, Kancelaria stara się realizować zlecenia w kolejności takiej, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta, a najlepiej
  • zadaj pytanie za telefonicznie lub
  • umów się w siedzibie Kancelarii.

Powyższe terminy biegną wyłącznie w dni robocze, nie biegną w soboty, niedziele i święta. Kancelaria zastrzega jednak, że najczęściej soboty są robocze, a odpowiedzi na pilne pytania są w niedziele udzielane w razie potrzeby. Na przykład 24 godziny od piątku od godziny 16:00 biegną: 8 godzin w piątek pomiędzy 16:00 a 23:59 oraz 16 godzin w poniedziałek pomiędzy 0:00 a 16:00.

Poniżej wskazano średni termin udzielenia odpowiedzi - jest to okres czasu od przyjęcia zlecenia do udzielenia głównej (pierwszej) odpowiedzi.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2022-08-15 03:22:46