Jak wiele przepisów Ordynacji podatkowej da się naruszyć?

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Urząd skarbowy m.in. nie przetłumaczył zeznań kluczowego świadka, bo jego zdaniem nie było to celowe, ale włączył do akt protokół tego przesłuchania. Początkowo twierdził nawet, że nie jest to protokół przesłuchania, ale notatka węgierskiego urzędu skarbowego z rozmowy telefonicznej z kontrahentem. Po moim odwołaniu w decyzji II instancji uznano tłumaczenie za niezbędne.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

W wyniku mojego odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi uchylił decyzję przypisującą podatnikowi VAT w kwocie 293'286 zł.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
Izba Administracji Skarbowej w Łodziinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 16:52:52