Upoważniony okazał się nieupoważniony

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł

Dlaczego ta sprawa była interesująca?

Protokół kontroli podatkowej został doręczony Klientowi z początkiem 2019 r. Złożyłem zastrzeżenia. Wkrótce doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego - niestety w sposób powodujący bezskuteczność doręczenia. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej potwierdził wadę takiego wszczęcia postępowania w innej sprawie w tym samym urzędzie skarbowym, toteż na mój wniosek zakończono to postępowanie, a z uwagi na upływ czasu protokół kontroli nie może już stanowić podstawy do wszczęcia kolejnego postępowania.


Jak Klient skorzystał na mojej pomocy?

Dzięki egzekwowaniu przepisów Ordynacji podatkowej Klient nie zapłaci podatku VAT zgodnie z art.108 ustawy o VAT w kwocie 130'658 zł.


Przed jakim urzędem toczyło się postępowanie?

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opoluinne wygrane sprawy


Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2023-02-08 17:23:06