5.0
opinii: 27

opinie Klientów

Czytaj opinie

Optymalizacja sprzedaży/zakupu nieruchomości

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Dzień dobry,
Planujemy z żoną zakup nieruchomości - domu (połowa bliźniaka na rynku pierwotnym).
Nieruchomość o wartości ok. XXX 000 będzie sfinansowana w XX% środkami własnymi a w pozostałej części kredytem. W związku z tym że mamy inne nieruchomości (mieszkania) planujemy je sprzedać aby spłacić kredyt możliwie szybko.
Mamy zawartą umowę o rozdzielności majątkowej (od XXXX XXXX , małżeństwo zawarte w czerwcu XXXX roku). Prowadzę działalność gospodarczą, żona zatrudniona jest na umowę o pracę. Mieszkania przeznaczone na sprzedaż stanowią mój osobisty majątek (jedno nabyte przed ślubem - w XXXX roku, drugie - jako darowizna do majątku osobistego od XXXX - w XXXX roku).
Chcemy aby zakupiony dom stanowił naszą wspólną własność i stąd pytania:
1. Czy, w związku z tym że mieszkania stanowią mój majątek osobisty powinienem sam zaciągnąć kredyt (założenie jest takie że wartość kredytu - ok. XXX000 zł - będzie bliska przychodowi ze sprzedaży mieszkań) aby uniknąć opodatkowania z tytułu zysku ze sprzedaży nieruchomości? Tzn. czy w momencie zaciągnięcia kredytu z żoną "moje" jest np. tylko pół kredytu?
2. Czy w momencie przeniesienia własności (planowanego na XXXX 2021) przez dewelopera możemy zrezygnować z rozdzielności majątkowej (najlepiej tylko na tę jedną okoliczność) aby być wpółwłaścicielami na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej czy lepiej abym sam nabył dom i przeniósł połowę udziałów na żonę jako darowiznę? Rozumiem przy tym różnicę pomiędzy wspólnością a posiadaniem równych udziałów - korzystniejsza dla nas byłaby wspólność ustawowa ale tylko w zakresie własności tej konkretnej nieruchomości.
3. Umowa deweloperska ma zostać podpisana do końca marca bieżącego roku, do tego momentu powinien być też zaciągnięty kredyt, wysokości transz i teminu ich wypłat nie umiem podać. Przeniesienie własności nowego domu ma nastąpić we XXXX 2021. Czy data sprzedaży mieszkań ma znaczenie jeśli pozyskane pieniądze w całości zostana przeznaczone na spłatę kredytu?
4. Rozumiem, że zakup domu za własne środki (pozyskane jako darowizny od rodziców) a następnie sprzedaż mieszkań (i "zwrot" wcześniejszych darowizn, tzn. przekazanie odpowiednich kwot jako darowizny wcześniejszym darczyńcom) jest ryzykowne i z punktu widzenia podatkowego nieopłacalne?
Z uszanowaniem

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-03-01 06:33:05