5.0
opinii: 27

opinie Klientów

Czytaj opinie

Błędna deklaracja DRA a zachowanie prawa do umorzenia składek

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

chciałam powrócić do tematu z zeszłego roku.

Spółka, na koniec lutego 2020r. posiadał 9 osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego wobec początkowego zamieszania z przepisami złożyła wniosek o 50% zwolnienia ze składek ZUS w okresie marzec-maj ; w toku zmian i po prawkach tarczy, we wrześniu  na wniosek otrzymała drugie 50% zwrotu. Kolejno w listopadzie otrzymaliśmy informację (telefoniczną z ZUSu), że jeden ze Zleceniobiorców powinien mieć pełne składki a nie tylko zdrowotne; dokonaliśmy korekt deklaracji co wpłynęło na dopłaty ale też na zwiększenie ubezpieczonych w lutym z 9-ciu na 10-ciu. Po informacji od Pana klienci dokonali zwrotu 50% ulgi. Wobec tego iż ZUS uznała te wpłatę jako nadpłatę w PUE wystąpiliśmy z pismem ( w załączniku) ; Pani z ZUSu zadzwoniła dopytując o co mi chodzi, i że nie zmienia stanowiska prawo zwolnienia na te dni co mówi przepis jest na 100% - odpowiedź w załączniku. Oczywiście klienci sa zadowolenia z takiego stanowiska ale ja mam wciąż wątpliwości; bo za 5 lat będzie pracować Pani XXXXi jej stanowisko będzie inne. Czy są przepisy, które to stanowisko potwierdzą?

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-04-18 21:57:32