5.0
opinii: 28

opinie Klientów

Czytaj opinie

Arabia Saudyjska - rezydencja i PIT w Polsce

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Dzien dobry XXXXXXXXXXXX  Chciałam zasięgnąć porady. Jestem osobą niezamężną, i aktualnie moje centrum życiowe znajduje się poza Polską.

Mieszkam i pracuję w Arabii Saudyjskiej i posiadam tu wizę rezydencką.

• od XXXX roku nie pracuję w Polsce.

• Od grudnia XXXX pracuję jako XXXX w Arabii Saudyjskiej na XXXX  letnim kontrakcie, który kończę w grudniu tego roku.

• Przez XXXX  roku, z powodu pandemii , nie byłam w Polsce

• Posiadam 2 konta bankowe w Polsce (złotówkowe ( od czasów studenckich) i od XXXX XXXX dolarowe, które założyłam osobiście, będąc na urlopie w kraju). Od tego czasu, na konto dolarowe, regularnie wysyłam kwoty poniżej XXXX  tysięcy euro (jako jednorazowe przelewy)

• W XXXX XXXX podjęłam działania zmierzające do zakupu mieszkania w Polsce. Prawdopodobnie będę je wynajmować.

• Mieszkanie kupuję za gotówkę. Część należności zapłaciłam już przelewem z polskiego konta. Kolejna transza i dokończenie formalności notarialnych niebawem.

• Przypuszczam, że będę wezwana do wyjaśnień w urzędzie skarbowym w sprawie przelewów które wykonuję w tym roku. (Zakup mieszkania i przekaz saudyjskich środków na konto polskie w związku z końcem kontraktu)

• Jakie dokumenty będą ode mnie wymagane żeby udokumentować legalność posiadanych środków?

• Czy mój kontrakt i wyciągi z Saudyjskiego banku potwierdzające regularny wpływ wynagrodzenia są wystarczającym dowodem ?

• Czy mam rozumieć, że w świetle przedstawionych faktów nie ciąży na mnie obowiązek podatkowy wobec Polski?

• Jakie konsekwencje podatkowe będzie niósł za sobą wynajem zakupionego mieszkania?

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2022-07-06 17:01:59