5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Polska działalność przy przeprowadzce do Hiszpanii

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

1. Opis problemu

Planuję podjęcie pracy na zasadzie B2B z polskim kontrahentem (przychód ok. XXXX PLN). Moim celem jest przy tym wyjazd za granicę i praca „zdalna” na rzecz tego kontrahenta. Krajem docelowym jest Hiszpania. Mam zamiar się przeprowadzić z XXXX i XXXX XXXX , które będą uczęszczać do szkoły na miejscu. Praca dot. IT, nie zamierzam wynajmować biura, jedynie skorzystać z usług biura wirtualnego działającego na terenie Polski. Jaka będzie moja rezydencja podatkowa? Jakie jest ryzyko powstania zakładu? Planuję założenie JDG w Polsce, jednak długoterminowo nie wykluczam możliwości założenia działalności w Hiszpanii. Rozważam sens takiego postępowania, ponieważ na chwilę obecną nie zamierzam się wiązać na stałe z Hiszpanią (ale przynajmniej na 1 rok).
Poniżej przedstawiam zagadnienia, co do których mam pytania i wątpliwości.

2. Zakładanie JDG:

  2.1.    Planuję korzystanie z usług biura wirtualnego w Polsce (we wniosku CEIDG podać adres do doręczeń)

  2.2.       Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

                                                                 a.      Planuję nie podawać stałego adresu prowadzenia działalności, ponieważ do jej prowadzenia potrzebuję jedynie laptopa i mogę świadczyć usługi, np. siedząc w biurze cooworkingowym czy kawiarni. Nie zamierzam świadczyć usług stale z jednego miejsca.

                                                               b.      Czy są jakieś przesłanki, żeby jednak podać adres biura wirtualnego?

  2.3.       Czy (i jak poprawnie) muszę deklarować miejsce przechowywania dokumentów księgowych? Zamierzam korzystać z dostępnych programów do prowadzenia księgowości w chmurze (np. infakt, ifirma, itp.). Jaki adres podać w przypadku zamieszkania za granicą? Jeżeli wirtualne biuro oferuje przechowywanie dokumentów, czy mogę wskazać jego adres?

  3. PIT a rezydencja podatkowa

  3.1.       Jak określić moją rezydencję podatkową?

  3.2.       Czy da się uniknąć hiszpańskiej rezydencji podatkowej (wysoki podatek dochodowy od osób fizycznych – 37%)?

  3.3.        Czy wystąpi podwójna rezydencja ze względu na lokalizację centrum interesów gospodarczych w Polsce (kontrahent w Polsce, konta bankowe, nieruchomości, itp.), a adres zamieszkania (centrum interesów osobistych) w Hiszpanii (rezydencja podatkowa wynika z hiszpańskich przepisów).

  3.4.       Zakład

                                                                 a.      Opcja 1: Jeżeli pozostaję rezydentem podatkowym w Polsce, to czy istnieje ryzyko powstania zakładu (do pracy wykorzystuję jedynie komputer, nie zamierzam wynajmować biura, jedynie biuro wirtualne w Polsce, żeby zarejestrować JDG; punkt: 2.b.)

                                                               b.      Opcja 2: w świetle ustanowienia rezydencji podatkowej w Hiszpanii dyskusja o powstaniu zakładu staje się zbędna, chyba że inne podatki zależą od występowania zakładu.

  3.5.       Certyfikat rezydencji podatkowej – czy może pomóc w ustaleniu polskiej rezydencji podatkowej?

  4. VAT

  4.1.         Rejestracja VAT-R:

                                                                 a.      Czy we wniosku jako osoba fizyczna prowadząca JDG muszę podać adres zamieszkania? Obecnie lokal wynajmuję i nie mam zezwolenia na prowadzenie działalności pod tym adresem (czy to w ogóle ma znaczenie w przypadku rozliczania VAT?).

                                                               b.      Wirtualne biuro: czy można użyć adresu wirtualnego biura do celów rozliczania VAT? Czy wymusza to zarejestrowanie działalności ze stałym miejscem jej wykonywania pod adresem wirtualnego biura? Czy trzeba spełnić dodatkowe wymagania (np. tabliczka z nazwą firmy w siedzibie wirtualnego biura)? Czy to jest w ogóle możliwe w mojej sytuacji – planowanego wyjazdu za granicę? Czy wystarczy podać ten sam adres co adres do doręczeń podany we wniosku CEIDG?

                                                             c.      Czy jest sposób na nieujawnianie na fakturach adresu zamieszkania?

  4.2.         Miejsce odprowadzania podatku:

  Zgodnie z interpretacja KIS:

  Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast jeśli usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, jeżeli podatnik (nabywca usługi) ma siedzibę działalności w Polsce, to taka czynność podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

  Czy to znaczy definitywnie, że w Hiszpanii nie muszę się rozliczać z VAT? Czy strona hiszpańska też może rościć sobie prawo do odprowadzania należnego VAT do tamtejszego urzędu skarbowego?

  5. Jaka jest definicja wykonywania/prowadzenia działalności?

  Pracuję „zdalnie” używając komputera i słuchawek do wykonywania pracy na rzecz kontrahenta w Polsce. JDG zarejestrowana jest w Polsce. Natomiast czynności – takie jak – pisanie oprogramowania, odbywanie spotkań mogę przeprowadzać w zasadzie z dowolnego miejsca, gdzie mam dostęp do łącza internetowego. Gdzie zatem prowadzę/wykonuję działalność – w Polsce (tam gdzie jest siedziba kontrahenta), czy w zależności od miejsca zamieszkania?

  6. ZUS

  Czy w moim przypadku przeniesienie działalności na własny rachunek do innego państwa ma sens?

  7. Formy prowadzenia działalności

  Jakie formy prowadzenia działalności można brać długofalowo pod rozwagę (forma prawna, kraj)? Nie planuję wiązać się w najbliższej przyszłości na stałe z żadnym miejscem, biorę pod uwagę opuszczenie UE. Czy, w przypadku zmiany kontrahenta w przyszłości, istotne w tego typu rozważaniach jest określenie kraju, z którego pochodzi kontrahent?

  8. Faktura za usługi

  Pytanie dot. także tej usługi doradczej – czy mając niezarejestrowaną działalność wziąć fakturę na poczet przyszłej działalności i odliczyć VAT po jej zarejestrowaniu? Czy można poprawić fakturę – dopisując adres oraz NIP działalności po jej zarejestrowaniu?

  Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

  Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
  Wygenerowano: 2024-05-20 15:37:19