5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Proporcja odliczeń VAT - działalność opodatkowana VAT i nieopodatkowana VAT

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Działając w imieniu Związku Spółek Wodnych w XXXX zwracam się z prośbą o sporządzenie opinii podatkowej w zakresie podatku VAT. Nowelizacja ustawy o VAT zapowiada wprowadzenie od dnia XXXX roku szeregu zmian, których celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów ustawy o VAT do prawa unijnego wynikającego z wyroków TSUE oraz uwzględnienie tez zawartych w wyrokach NSA. Moje wątpliwości najbardziej w tym zakresie budzi zmiana art. 86 przedmiotowej ustawy, poprzez dodanie do jego treści ust 1a. Czy w kontekście planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o VAT, nadal(tj. po XXXX r.) będzie przysługiwało nam prawo do odliczenia 100 % podatku VAT naliczonego od nabyć służących zarówno do realizacji świadczeń w sferze niepodlegającej opodatkowaniu jak i opodatkowanej, co w obowiązującym stanie prawnym zostało potwierdzone w interpretacji nr IBPP1/XXXX z dnia XXXX 2014 r.? .

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 08:01:20